دسته بندی ها

درباره ما

درباره ما

همه چیز از یک دغدغه شروع شد.......

یه شب حوصله هیچ چیز نداشتم و دلم می خواست یکی پیدا بشه واسم لیست خریدمو انجام بده....ولی متاسفانه نبود.از طرفی وقتی آدم به ترافیک سطح شهر فکر می کنه از هرچی خرید بی زار میشه من یکی اینطوریم شما رو نمی دونم....!

همون شب تصمیم گرفتم یه کاری انجام بدم برای مردم شهر خودم با این فکر که شاید خیلی ها دغدغه ای مثل من رو داشته باشن و این شد که .....